Eripedagoog

Carolina Šuman

Eripedagoogilised eratunnid Tartus

Minust

Mulle väga meeldib ütlemine, millest olen ka lähtunud:
Kuhu iganes sa tahad minna, mine südamega (Kong Fuzi).

Usun, et olen südamega eripedagoogiks õppinud ja teinud nii oma erialast tööd lasteaias, koolis kui ülikoolis. See jätkub õppenõustajana Rajaleidjas ning läbi enesetäiendamise, nagu koolitustel osalemine, erialakirjanduse lugemine, taskuhäälingute kuulamise jm.

Teenused

Olen ennekõike fokuseeritud eelkooliealiste ja koolilaste õpetamisele, kes vajavad tuge akadeemiliste oskuste omandamisel.

ettevalmistus kooliks

Kooliks valmisoleku soodustamiseks me tegeleme:

- kirjutamise eeloskustega
- lugemise eeloskustega
- matemaatika baasoskustega

ÕPe põhiainetes

• Töö tekstiga, sh lugemistehnika, funktsionaalne lugemisoskus.
• Töö õigekirjaga, tekstiloomega, sõnavara laiendamisega.
• Matemaatilised oskused, nagu arvutamine, tekstülesannete lahendamine jm.

õpioskused

Tõhusaks õppimiseks on teaduspõhiseid viise. Nende abil saab kergemalt ja kaugemale. Nii, et õpitu päriselt meelde jääks ja pärast kasutatav oleks.

Kodutööd

Kui kodutööd võtavad liigselt aega ja vaeva, siis saame koos need jõukohasteks tegevusteks jaotada ja ära lahendada. Seejuures suurendame järjest enam lapse iseseisvust.

Soovitused perele

Soovi korral jagan pärast kohtumist soovitusi, kuidas veel haridusasutuseväliselt lapse arengut toetada.

Õppematerjalid

Lisaks soovitustele saan jagada ka õppematerjale ja -vahendeid kodus harjutamiseks, oskuste ja teadmiste kinnistamiseks.

Broneeri aeg esimeseks tunniks

Esimese tunni jooksul saame teha kaardistuse, plaani ning juba koostööle asuda.