Teenused

draw, child, doodles-5624283.jpg

Olen spetsialiseerunud eelkõige hariduslikku tuge vajavate eelkooliealiste ja koolilaste toetamisele.

Soovin tegeleda lastega üks-ühele või väiksemas õpirühmas, et leida üles nende tugevused ning murekohad, arendamist vajavad oskused ja teadmised. Loomulikult jagan soovi korral ka saadud tähelepanekuid  vanematega, jagan soovitusi ja õppematerjale, et õpitu ei jääks ainult meie tundidesse.

Kokkuleppel olen valmis pakkuma oma teenuseid ka lapse kodus või Tartust väljaspool.  Edasta oma küsimused ja mõtted mulle SIIN.

ettevalmistus kooliks

Kooliks valmisoleku soodustamiseks me tegeleme:

- kirjutamise eeloskustega
- lugemise eeloskustega
- matemaatika baasoskustega

ÕPe põhiainetes

• Töö tekstiga, sh lugemistehnika, funktsionaalne lugemisoskus.
• Töö õigekirjaga, tekstiloomega, sõnavara laiendamisega.
• Matemaatilised oskused, nagu arvutamine, tekstülesannete lahendamine jm.

õpioskused

Tõhusaks õppimiseks on teaduspõhiseid viise. Nende abil saab kergemalt ja kaugemale. Nii, et õpitu päriselt meelde jääks ja pärast kasutatav oleks.

Kodutööd

Kui kodutööd võtavad liigselt aega ja vaeva, siis saame koos nende üle pead murda. Suurendades seejuures järjest enam lapse iseseisvust.

Soovitused perele

Soovi korral jagan pärast kohtumist soovitusi, kuidas veel kooliväliselt lapse arengut toetada.

Õppematerjalid

Lisaks soovitustele saan jagada ka õppematerjale ja -vahendeid kodus harjutamiseks, oskuste ja teadmiste kinnistamiseks.

Broneerige aeg esimeseks tunniks

Esimese tunni jooksul saame teha kaardistuse, plaani ning juba koostööle asuda.